Beginners

Deze cursus is bedoeld voor mensen die geen of weinig kennis van het Spaans hebben.

Er wordt gewerkt met de methode Caminos Nieuw dan wel Así Es. Caminos Nieuw leidt op tot niveau A1 en Así Es tot niveau A2 van het Europees Referentiekader. Así Es is bedoeld voor mensen die sneller op een hoger niveau willen komen, maar vereist wel meer zelfstudie. Van beide methoden wordt in één schooljaar het eerste deel behandeld.


Beginners Caminos Nieuw

Deze cursus is onderverdeeld in drie modules, elk bestaande uit 10 lessen van 1½ uur.
Om te bepalen bij welke module u in kunt stappen, kunt u de Instaptoets beginners doen.

  •  1-20 punten: Beginners Caminos Nieuw Module 1 (BCNM1)
  • 21-40 punten: Beginners Caminos Nieuw Module 2 (BCNM2)
  • 41-60 punten: Beginners Caminos Nieuw Module 3 (BCNM3)

Zie hier voor het kostenoverzicht.

Lesmateriaal: Caminos Nieuw 1

Tekstboek
ISBN: 978-905451580-7
Prijsindicatie: € 30,-

Werkboek, inclusief audio/data-cd
ISBN: 978-905451582-1
Prijsindicatie: € 28,-


Beginners Así Es
Deze cursus is onderverdeeld in drie modules, de eerste bestaande uit 10 lessen van 1½ uur en de tweede en derde uit 12 lessen van 1½ uur.
Así Es kent geen instaptoets. Via een gratis intakegesprek kunt u samen met de docent bepalen bij welke module u in kunt stappen.

  • Beginners Así Es Module 1 (BAEM1)
  • Beginners Así Es Module 2 (BAEM2)
  • Beginners Así Es Module 3 (BAEM3)

Zie hier voor het kostenoverzicht.

Lesmateriaal: Así Es 1

Tekstboek, vanaf 2e druk (editie 2007 of later)

ISBN: 978-90-01-40164-1

Prijsindicatie: € 32,-

Oefenboek, vanaf 2e druk (editie 2007 of later), inclusief 2 audio cd's

ISBN: 978-90-01-40168-9

Prijsindicatie: € 32,