DELE-cursus

Deze cursus bereidt de cursist voor op een DELE-examen. DELE staat voor Diploma de Español como Lengua Extranjera. Het betreft een internationaal erkend diploma voor Spaans als vreemde taal. Het examen wordt namens het Spaanse Ministerie van Onderwijs en Sport afgenomen door Instituto Cervantes te Utrecht.

Op dit moment (september 2010) bestaan er examens voor de volgende niveaus van het Europees Referentiekader:

  • A1
  • A2
  • B1 (Inicial)
  • B2 (Intermedio)
  • C2 (Superior)

Zie hier voor meer informatie over de diploma’s en de examens.