Conversatiecursus

Deze cursus is mogelijk voor mensen die minimaal het niveau half gevorderd (zie de standaardcursussen) hebben.

Er wordt geen nieuwe grammatica behandeld, maar uw kennis van de Spaanse taal wordt toegepast in conversatie-oefeningen.

Per les worden er gezamenlijk één of meerdere gespreksonderwerpen gekozen. Het lesmateriaal zal daarom wisselen en onder andere uit internet- of krantenartikelen bestaan. Meer informatie is bij de docent verkrijgbaar.

Er worden 10 lessen gegeven van 1 uur.

Zie hier voor het kostenoverzicht.